Obieg informacji

Nie za każdym razem niszczenie dokumentów odbywa się gruntownie w bardzo podobny sposób. Wciąż funkcjonują takie rozwiązania, które można uznać z niezbyt standardowe. Do takich powinno się np palenie dokumentów w piecach.

Tak niszczy się dokumenty prywatne. Nie jest to zbyt poprawne, natomiast na pewno w ten sposób odbywa się efektywne niszczenie dokumentów drukowanych. Spalony dokument nie nada się już do niczego innego. Innym sposobem niszczenia dokumentów jest użytkowanie ze specjalnych urządzeń. Są nimi niszczarki. To urządzenia, które przypominają specjalne skrzynki. Znajduje się w nich miejsce, gdzie dokument papierowy się umieszcza. Gdy niszczarka dokument wciągnie, zamieni się on w zwitek cienkich pasków i niemożliwe będzie odczytanie tego, co na dokumencie jest napisane. W taki sposób może odbywać się niszczenie dokumentów księgowych w wersjach drukowanych. Przeciwnie nieco postępuje się w sytuacji, kiedy preferuje się zniszczyć dokumenty i dane, które zapisane są w pamięci komputerów. W takich wypadkach w znaczącej liczbie sytuacji niezbędna jest demagnetyzacja dysków. Polega ona na całkowitym wyczyszczeniu dysku komputera i jego pamięcią tego, co na urządzeniu się znajdowało. Kiedy organizuje się takie czynności? Na pewno wtedy, kiedy rezygnuje się z korzystania z danego urządzenia albo kiedy przechodzi ono w inne ręce. Wtedy zalecane nawet jest to, ażeby wyeliminować z niego wszystkie informacje, jakie zostały w komputerze zapisane. Natomiast nie można ograniczyć się do tego, by zwyczajnie usunąć dane. To nie wystarczy. Konieczne są działania za pomocą specjalnych programów.

Źródło: usuwanie danych z dysku.